Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 0.10% ต่อปี มีผลทันที

ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 0.10% ต่อปี มีผลทันที

เกษตรกร เตรียมตัว ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้-เงินฝาก

ธ.ก.ส. เปิดช่องช่วยเกษตรกรลูกค้า-คนในครอบครัวแก้หนี้นอกระบบ

  ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 0.10% ต่อปี มีผลทันที

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจากเดิมที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากและรับสิทธิ์การจับรางวัลลุ้นโชค ปรับเป็นการให้ดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในรูปแบบขั้นบันได

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ฝากและสนับสนุนการออมเงินอย่างต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ร้อยละ 0.10 ต่อปี ทุกระดับเงินฝาก ดังนี้คำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

  • ระดับเงินฝากคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.35 ต่อปี
  • ระดับเงินฝากคงเหลือ ตั้งแต่ 2,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.35 เป็นร้อยละ 0.45 ต่อปี
  • ระดับเงินฝากคงเหลือ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นจากร้อยละ 0.45 เป็นร้อยละ 0.55 ต่อปี

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคโดยตรง ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการลูกค้า 1593 ในวันและเวลาทำการ และ Call center 02 555 0555 ตลอด 24 ช.ม.