Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • เลือกตั้ง 2566 – เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง

เลือกตั้ง 2566 – เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง

การรับสมัคร ส.ส. เลือกตั้ง 2566 ได้พรรคการเมือง ยื่นสมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์ ทั้งหมด67 พรรค และมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 43 พรรค จำนวน 63 คน ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เบอร์ 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่ – นายสุรทิน พิจารณ์

เบอร์ 4 พรรคท้องที่ไทย – นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล

เบอร์ 5 พรรคพลังสังคมใหม่ – นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย – นายอนุทิน ชาญวีรกูล

เบอร์ 9 พรรคพลัง – นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง – นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง

เลือกตั้ง 2566 : กกต. พิมพ์ "บัตรโหล" เสี่ยงประชาชนกาผิดคน

เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 28 คน "พรรคไทยภักดี"

เบอร์ 11 พรรคประชาชาติ – นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา – พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

เบอร์ 13 พรรคไทยชนะ – หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

เบอร์ 14 พรรคชาติพัฒนากล้า

– นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ – นายกรณ์ จาติกวณิช – นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

เบอร์ 17 พรรคเสมอภาค – นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์

เบอร์ 18 พรรคชาติไทยพัฒนา – นาย วราวุธ ศิลปอาชา

เบอร์ 21 พรรคไทยภักดี – นายวรงค์ เดชกิจวิกรม

เบอร์ 22 พรรครวมไทยสร้างชาติ – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา – นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

เบอร์ 24 พรรคเพื่อชาติ – นายเรวัต วิศรุตเวช – ร้อยเอกจารุพล เรืองสุวรรณ

เบอร์ 25 พรรคเสรีรวมไทย – พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

เบอร์ 26 พรรคประชาธิปัตย์ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

เบอร์ 28 พรรคไทยพร้อม – นายวิทยา อินาลา – นายวิษณุ กรองกันภัย

เบอร์ 29 พรรคเพื่อไทย – นางสาวแพทองธาร ชินวัตร – นายเศรษฐา ทวีสิน – นายชัยเกษม นิติสิริ

เบอร์ 30 พรรคทางเลือกใหม่ – นายราเชน ตระกูลเวียงคำพูดจาก สล็อต888

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง

เบอร์ 31 พรรคก้าวไกล

– นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เบอร์ 32 พรรคไทยสร้างไทย

– คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

– นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

– นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี

เบอร์ 37 พรรคพลังประชารัฐ

– พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

เบอร์ 41 พรรคไทยธรรม – นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม – นายอโณทัย ดวงดารา – นางสาวรัตติกาล โสวะภาส

เบอร์ 42 พรรคไทยศรีวิไลย์ – นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

เบอร์ 44 พรรคราษฎร์วิถี – นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ – นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค

เบอร์ 45 พรรคแนวทางใหม่ – นายยุทธนา รักชลธี

เบอร์ 48 พรรคเพื่ออนาคตไทย – นายประเสริฐ เลิศยะโส

เบอร์ 49 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย – นายณัชพล สุพัฒนะ

เบอร์ 50 พรรคพลังปวงชนไทย – นายฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ

เบอร์ 52 พรรคชาติรุ่งเรือง – นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน

เบอร์ 53 พรรคพลังสังคม – นางณฐพร ชลายนนาวิน

เบอร์ 55 พรรคไทยก้าวหน้า – นายวัชรพล บุษมงคล – พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล

เบอร์ 56 พรรคประชาไทย – นายบุญยงค์ จันทร์แสง

เบอร์ 57 พรรคพลังเพื่อไทย – นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ – นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ – นางสาวปภาดา ถาวรเศรษฐ

เบอร์ 59 พรรคช่วยชาติ – นางสาวนงนุช บัวใหญ่

เบอร์ 60 พรรคความหวังใหม่ – นายชิงชัย มงคลธรรม

เบอร์ 61 พรรคคลองไทย – นายสายันห์ อินทรภักดิ์

เบอร์ 63 พรรคประชากรไทย – นายคณิศร สมมะลวน – นางสาวภคมน วงศ์ใหญ่ – นายหรรษธร ณรงค์

เบอร์ 65 พรรคเปลี่ยนอนาคต – ผศ. (พิเศษ) อัครนันท์ อริยศรีพงษ์

เบอร์ 67 พรรคไทยสมาร์ท – นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์

เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ – ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง

เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 92 คน "พรรคก้าวไกล"